Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Välkommen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla
Länk till läsdagboken, en metod för bättre struktur i vardagen

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.

Ändrat öppethållande i påsk

Den öppna mottagningen är inställd torsdag den 29 april. Studenthälsan öppnar åter tisdag den 3 april.

Kontakt

Ordinarie öppettider:

Öppen mottagning Studenthuset

Drop-in hos sjuksköterska: Tis – tors kl 13 – 16, rum B229, Hus Beta, Universitetsvägen 2B. Karta

Basmottagning Studentpalatset

Norrtullsgatan 2, T-Odenplan. Karta

De flesta tidsbokade besök äger rum här. Om du saknar passerkort, vänd dig till Studentpalatsets reception.

Telefontid

  • Sjuksköterska: Tis – tors kl 11 – 12, tel 08-674 77 00
  • Psykolog: Tis – tors kl 15 – 16, tel 08-674 76 99

Webtidboken

Enstaka besökstid för rådgivning hos sjuksköterska eller psykolog kan bokas i webtidboken. Nya tider läggs ut regelbundet. Besökstid kan bokas i Studentpalatset eller Studenthuset.