Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Anslutna högskolor

Välkommen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Kontakt före juluppehållet

  • Den sista öppna mottagningen (drop-in hos sjuksköterska) i Studenthuset är torsdagen den 7 december
  • Den sista telefontiden till sjuksköterska eller psykolog är torsdag den 14 december

Om du tänkt kontakta Studenthälsan före julstängningen, hör av dig så snart som möjligt!

Studenthälsan är stängd fr o m 18 december och öppnar återigen den 8 januari.

Stresshanteringskurs för studenter

Studenthälsans stresshanteringskurs riktar sig till dig som har börjat fundera över stressen i ditt liv. Går det att påverka sin förmåga att hantera stress? Olika tekniker prestenteras. Kursen ges i Studentpalatset och omfattar tre tillfällen. Nästa kurs ges:

  • Onsdag 22 november kl 15.00 - 17.00
  • Onsdag 29 november kl 15.00 - 17.00
  • Onsdag 6 december kl 15.00 - 17.00

Möjlighet finns att efter avslutad kurs göra ett individuellt hälsotest.
För information och anmälan ring kurledare Elisabeth Jeppsson 08-674 77 05.
Kursen är fulltecknad. Ny kurs startar nästa termin.

Läsdagboken

Att studera på högskolenivå innebär att man själv måste strukturera sina arbetsdagar. Med hjälp av läsdagboken kan du prova dig fram till ett sätt att studera som fungerar för dig.

VANLIGA PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.