Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Välkommen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Stresshanteringskurs för studenter

Studenthälsans stresshanteringskurs riktar sig till dig som har börjat fundera över stressen i ditt liv. Går det att påverka sin förmåga att hantera stress? Olika tekniker prestenteras. Kursen ges i Studentpalatset och omfattar tre tillfällen. Nästa kurs ges:

  • Onsdag 7 februari kl 16.30 - 18.30
  • Onsdag 14 februari kl 16.30 - 18.30
  • Onsdag 21 februari kl 16.30 - 18.30

Möjlighet finns att efter avslutad kurs göra ett individuellt hälsotest.
För information och anmälan ring kurledare Maria Lundén tel 08-674 77 04.

Våga talakurs

Får du panik inför muntliga presentationer? Undviker du att tala inför grupp? Är du rädd för att nervositeten ska uppfattas av andra?

Studenthälsans våga talakurs riktar sig till dig som upplever att talängslan är ett hinder i studierna. Kursen kan passa dig som känner att en vanlig kurs i presentationsteknik är alltför utmanande. Gruppen träffas vid fem tillfällen med start onsdag 7 februari 17.00 - 18.30.

Välkommen att ringa kursledare psykolog Lisa Bernhard tel 08-674 79 96 för mer information och för att boka ett inledande individuellt möte. Ta kontakt så snart som möjligt - kursen brukar snabbt bli fulltecknad!

Läsdagboken

Att studera på högskolenivå innebär att man själv måste strukturera sina arbetsdagar. Med hjälp av läsdagboken kan du prova dig fram till ett sätt att studera som fungerar för dig.

VANLIGA PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.