Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Om Studenthälsan

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. 

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan.
  • Hos psykolog är det enkelt att boka tid.

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Aktuell info

Bra mot stress

Knapp för mindfulnessövningar
Knapp avspänningsövningar