Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Anslutna högskolor

Kontakt före juluppehållet

  • Den sista öppna mottagningen (drop-in hos sjuksköterska) i Studenthuset är torsdagen den 7 december
  • Den sista telefontiden till sjuksköterska eller psykolog är torsdag den 14 december

Studenthälsan är stängd fr o m 18 december och öppnar åter den 8 januari.

Tider att boka via webtidboken publiceras från den 8 januari.

Mottagningen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Läsdagboken

Att studera på högskolenivå innebär att man själv måste strukturera sina arbetsdagar. Med hjälp av läsdagboken kan du prova dig fram till ett sätt att studera som fungerar för dig.

VANLIGA PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.