Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Sommarstängt

Studenthälsan öppnar igen den 21 augusti.
Trevlig sommar och välkommen åter!

Om mottagningen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Webbokningsbara rådgivningstider till psykolog går ofta åt snabbt och det kan ibland också vara svårt att nå psykolog på telefontiden. Det kan vara bra att veta att sjuksköterskorna erbjuder vägledning vid frågor som rör såväl fysisk som psykisk hälsa. Välkommen att ringa sjuksköterska på telefontid eller boka en tid för rådgivning eller hälsosamtal i sjuksköterskornas webtidbok!

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla
Länk till läsdagboken, en metod för bättre struktur i vardagen

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.

Sommarstängt

Studenthälsan är stängd för sommaren. Information om vården i Stockholm och hur du kan hitta rätt mottagning finns på Vårdguidens hemsida. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177, öppen dygnet runt.

  • Drop-in mottagning till sjuksköterska öppnar åter den 28 augusti.
  • Telefontid till psykolog från tisdag den 21 augusti.
  • Boka enstaka besök till psykolog eller sjuksköterska via webbtidboken. Tider tillgängliga från den 20 augusti.

Välkommen åter i augusti!