Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Anslutna högskolor

Välkommen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Stresshanteringskurs för studenter

Studenthälsans stresshanteringskurs riktar sig till dig som har börjat fundera över stressen i ditt liv. Går det att påverka sin förmåga att hantera stress? Olika tekniker prestenteras. Kursen ges i Studentpalatset och omfattar tre tillfällen:

  • Onsdag 25 oktober kl 16.30 - 18.30
  • Onsdag 1 november kl 16.30 - 18.30
  • Onsdag 8 november kl 16.30 - 18.30

Möjlighet finns att efter avslutad kurs göra ett individuellt hälsotest.
För information och anmälan ring kurledare Eliza Cedervall 08-674 77 03.

Läsdagboken

Att studera på högskolenivå innebär att man själv måste strukturera sina arbetsdagar. Med hjälp av läsdagboken kan du prova dig fram till ett sätt att studera som fungerar för dig.

Utbildning för studiemiljöombud/studerandeskyddsombud

Studerandemiljöombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen verka för en bra studiemiljö. Studenthälsan anordnar kurser för studiemiljöombud. Inbjudan skickas till kårerna vid Stockholms universitet och anslutna högskolor. Nästa utbildning är planerad till måndag den 13 november kl 16.30 - 18.30.  Lokal: Studenthälsan, Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. För anmälan och frågor kontakta sjuksköterska Eliza Cedervall 08-674 77 03.

VANLIGA PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.