Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm
Studenter i väntrummet, öppen mottagning i Studenthuset, Stockholms universitet

Sommarstängningen närmar sig...

Studenthälsan är stängd fr o m 13 juni.

  • Sista tillfället att besöka mottagningen för rådgivning via öppen mottagning eller via bokning i webtidboken är den 2 juni.
  • Sista telefontid är den torsdag den 9 juni.

Välkommen till Studenthälsan!

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård med fokus på hälsoproblem under studietiden. Hit kan du vända dig för att få rådgivning i olika frågor som rör den psykiska/fysiska hälsan eller studiesituationen. Alla frågor tas på allvar. Rådgivning ges vid den öppna mottagningen. Det går också att boka en rådgivningstid hos sjuksköterska eller psykolog via webtidboken.

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

Alla besök är avgiftsfria.

Boka tid via webben

Har du frågor av typen Vad/hur ska jag göra?, Vart vänder jag mig?, eller har behov av tillfälligt råd och stöd? Sjuksköterskor och psykologer vid Studenthälsan erbjuder lättillgängliga, kortare besökstider - antingen via drop-in eller via tidsbokning i webtidboken.

Läsdagboken - hjälp att komma igång med studierna

Prova Studenthälsans läsdagbok

Den hjälper dig att skapa struktur i studierna och bättre balans mellan studier och ledig tid. Det är lättare att uppnå långsiktiga mål om man tar en dag i taget. 

Avspänningsövningar

Om man ofta känner sig stressad, kanske märker att kroppen blir spänd eller tankarna oroliga, kan det vara bra att praktisera avspänning i någon form. Med regelbunden träning ökar förmågan att stå emot stressens negativa effekter.

Det finns två övningar, en lång och en kort. Börja med att lära dig den långa övningen.

Länk till Cannabishjälpen

Cannabishjälpen

Vill du delta i en forskningsstudie om att förändra din cannabisanvändning med internetbaserad hjälp?

Alkoholprofilen - testa din alkoholkonsumtion

Testa din alkoholkonsumtion

Alkoholprofilen innehåller 14 frågor om alkoholvanor, är enkelt att genomföra men ger en bra bild av dryckesvanorna.