Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Välkommen

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej. Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Webbokningsbara rådgivningstider till psykolog går ofta åt snabbt och det kan ibland också vara svårt att nå psykolog på telefontiden. Det kan vara bra att veta att sjuksköterskorna erbjuder vägledning vid frågor som rör såväl fysisk som psykisk hälsa. Välkommen att ringa sjuksköterska på telefontid eller boka en tid för rådgivning eller hälsosamtal i sjuksköterskornas webtidbok!

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla
Länk till läsdagboken, en metod för bättre struktur i vardagen

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.

Öppettider inför sommarstängningen

  • Sista öppen mottagning till sjuksköterska: torsdag 7 juni
  • Sista telefontid till sjuksköterska respektive psykolog: torsdag 14 juni

Kontakt

Ordinarie öppettider:

Öppen mottagning Studenthuset

Drop-in hos sjuksköterska: Tis – tors kl 13 – 16, rum B229, Hus Beta, Universitetsvägen 2B. Karta

Basmottagning Studentpalatset

Norrtullsgatan 2, T-Odenplan. Karta

De flesta tidsbokade besök äger rum här. Om du saknar passerkort, vänd dig till Studentpalatsets reception.

Telefontid

  • Sjuksköterska: Tis – tors kl 11 – 12, tel 08-674 77 00
  • Psykolog: Tis och tors kl 15 – 16, tel 08-674 76 99

Webbtidboken

Enstaka besökstid för rådgivning hos sjuksköterska eller psykolog kan bokas i webbtidboken. Nya tider läggs ut regelbundet. Besökstid kan bokas i Studentpalatset eller Studenthuset.