Studenthälsan i Stockholm

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm

Sommarstängt

Studenthälsan öppnar igen den 22 augusti. Välkommen åter då.

 

Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är du välkommen med alla hälsofrågor - studierelaterade eller ej.

  • Sjuksköterska har drop-inmottagning i Studenthuset tre eftermiddagar i veckan
  • Psykolog erbjuder tidsbokade samtal

Förutom rådgivning i medicinska och psykologiska frågor erbjuds också avgränsade kontakter.

Studenthälsan känner förstås till och räknar med de villkor livet som student medför, till exempel att du ständigt måste prestera för att studiemedlet och studentbostaden ska finnas kvar.

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

VANLIGA PROBLEM UNDER STUDIETIDEN

Puff om prokrastineringsföreläsning
Puff Psykologiguiden Tema talrädsla

Koll på alkoholen

En länk till Alkoholprofilen, 14 frågor om alkoholkonsumtionen.