Under ett hälsosamtal får du utrymme att reflektera över vad som påverkar din hälsa och möjlighet att ställa frågor - på det sättet kan det vara möjligt att hitta en förklaring till varför du inte mår bra. Ett hälsosamtal varar ca 45 min och bokas antingen via webtidboken eller genom att ringa på telefontid.

En hälsoprofil innehåller olika delmoment, bl a ett konditionstest. Efter en hälsoprofil kan du få syn på samband mellan hälsovanor, upplevd hälsa och mätvärden. I samtalet med sjuksköterska får du personligt avpassade råd om hur du kan förbättra din livsstil och hälsa, samt en utskrift av dina mätvärden. En hälsoprofil bokas genom att ringa på telefontid. Välkommen.