Webbtidboken får användas av studenter vid Stockholms universitet och vid de högskolor i Stockholm som har avtal om studenthälsovård med universitetet.

Boka en tid

Gör ev ett urval av de parametrar som passar dig. Välj dag ("tidigast den" och "senast den" (lediga tider finns tillgängliga två veckor framåt). Välj sedan ut den lediga tid som passar dig bäst. Markera tiden.

Uppge personnummer*, för-* och efternamn*, samt e-postadress* (x2) och telefon.

Ange vid rubriken Avd vilken högskola du studerar vid.

I rutan Övrig kommentar behöver du inte ange orsaken till att du bokat tiden. Uppge bara den information som markerats med blå text ovan.

Tryck på knappen Boka tid.

Bokningsbekräftelse

Ett fönster visar en bokningsbekräftelse, där det framgår vilken tid du bokat och vem du kommer att träffa. Vill du ändra tiden, gå tillbaka med länken.

(Får du ett felmeddelande, "Tiden kan inte bokas", beror det på att någon redan bokat tiden. Gå tillbaka och välj en annan tid).

Ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress du angivit. I mailet finns en länk som du kan använda om du senare vill ändra eller avboka tiden. Du kommer också att få ett påminnelsemail dagen innan besökstiden.

Överföring av personuppgifter över öppna nät

De uppgifter som skickas från webbportalen krypteras och sparas när de når Studenthälsans patientjournalsystem. Uppgifterna sparas inte någonstans utanför journalsystemet. Bekräftelsemailet skickas automatiskt och är inte krypterat under överföringen. I mailet framgår endast tid och plats, inte vem du kommer att träffa.

Länk till psykologernas webbtidbok

Acceptera script om webbläsaren begär det, utan scriptet visas inte sidans alla funktioner.