Psykologisk rådgivning

Om din fråga är avgränsad och av typen Hur ska jag göra? eller Var vänder jag mig? kan ett rådgivande samtal vara ett första steg.

Du kanske har stött på ett återkommande problem i studierna: Ett rådgivande samtal kan resultera i att du får med dig något att prova på egen hand. Det kan också vara så att du får en hänvisning till annan stödfunktion inom universitetet/högskolan

Om du är undrande över ditt mående, kanske känner dig deprimerad eller är hindrad av ångest: Under ett rådgivande samtal får du information om var du kan vända dig för fortsatt stöd eller utredning.

Ett rådgivande samtal bokas i webtidboken.

Samtalskontakt hos psykolog

Vid Studenthälsan finns möjlighet att gå i en kortare psykoterapeutisk samtalskontakt hos psykolog.

Ring på telefontid för att boka ett första samtal. En del frågor ställs redan i telefonen, för att bedöma om du hamnat rätt eller om du behöver annan hjälp. I det första besöket utforskas de bekymmer och behov du har. Ett fokus ringas in för de följande samtalen. Om det visar sig att hjälp av ett annat slag behövs kan Studenthälsan hänvisa till mottagningar inom övrig hälso-och sjukvård.