Får du panik när du ska tala inför grupp? Oroar du dig långt i förväg eller undviker du muntliga presentationer? Tänker du mycket på att nervositeten kanske syns? En våga tala-kurs kan vara ett sätt att närma sig problemet, att lära sig förstå det bättre och att handskas med oron.

Nästa kurs börjar onsdagen den 27 september kl 17.00 - 18.30. Fem kurstillfällen, där du stegvis får träna på att tala inför grupp.

Intresserad av att delta? Kontakta leg psykolog Lisa Bernhard
(tel: 08-674 79 96) för mer information och för att boka ett inledande individuellt samtal. Hör av dig snarast - enstaka platser kvar!

Vill du få tips om grundläggande retoriska verktyg för muntliga presentationer kan Studie- och språkverkstadens föreläsning Bli en bättre talare passa. Tillgänglig för studenter vid Stockholms universitet.