Vid tillfällen då alkohol serveras är det viktigt att det sker på ett ansvarsfullt sätt. Studenthälsan ger regelbundet kurser för serveringspersonal vid studentpubar och klubbmästerier.
Höstterminens kurs i Ansvarsfull alkoholservering ges i oktober. Särskild inbjudan skickas till aktuella klubbmästerier och föreningar.
 

Frågor? Kontakta Eliza Cedervall.