Studenter vid Stockholms universitet samt vid anslutna högskolor har möjlighet att vända sig till Studenthälsan i Stockholm.

Studenter vid Kungl. Tekniska högskolan kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Studenter vid Karolinska Institutet och Södertörns högskola kontaktar Studenthälsan vid KI.