Annat stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Studenthälsan i Stockholm
  4. Annat stöd
En samling djur i plast vid infodisken, Studenthuset

Annat stöd

På den här sidan hittar du framför allt information om olika verksamheter som finns i Stockholm, inom kommun och landsting. Motsvarande stöd kan finnas också i andra kommuner, men finns ej listade här.

Allmän hälso- och sjukvård

Vårdcentralen / husläkarmottagningen

Vid vårdcentralen är det oftast lätt att få en första tid. Vanligen träffar man en läkare vid första besöket. Många vårdcentraler har också psykolog / kurator. Det är fritt vårdval i Stockholms läns landsting. Högkostnadsskydd (max 1100 kr/år).

Psykiatri

Samlad information om den psykiatriska vården i Stockholms läns landsting samt kontaktuppgifter till olika mottagningar.

Internetpsykiatri

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet vid vissa typer av problem, t ex depression och social fobi.

Livsstilsmottagningen och Maria Ungdom Vasa

För dig som är 18 - 25 år och behöver minska din alkoholkonsumtion eller sluta helt. Välkommen att kontakta Livsstilsmottagningen eller Maria Ungdom Vasa.

Kropp, identitet, sex

Ungdomsmottagningen

För dig som ännu inte har fyllt 23 år. Till ungdomsmottagningen kan du vända dig om du t ex vill prata med någon, har frågor om sex och relationer eller vill göra ett graviditetstest. Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

23+ Sex- och samlevnadsmottagningar

Stockholms läns landsting har flera Sesam-mottagningar dit du kan vända dig med olika frågor kring sexualitet och hälsa.

Mottagningar för hbt-personer

Vid Södersjukhuset finns:

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till dig som är ung (upp till 29 år). Här kan du testa dig och komma för rådgivning eller undersökning.

Gynekologisk HBT-mottagning för dig som är lesbisk, bisexuell eller transperson.

Sjukvårdsrådgivning 1177 dygnet runt

  • Om situationen inte är mer akut än att du hinner fråga om råd, ring 1177 och du får tala med en sjuksköterska
  • Finns inte tid att fråga om råd - ring 112 (SOS Alarm)

Hjälplinjen kl 13 - 22 alla dagar

Telefonjour som erbjuder ett första psykologiskt stöd till människor i kris, men ingen upprepad kontakt eller behandling. Ring 020-22 00 60. Du får tala med psykolog, kurator eller psykiatrisjuksköterska.

Verktyg på nätet och telefon

Alkohollinjen

Stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Vid Alkohollinjen är samtalet kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen finns självhjälp på internet för dig som funderar på ditt drickande. Det finns också en särskild del, Anhörigstödet, där du som anhörig till någon med beroendeproblem hittar förslag på hur du kan hantera din situation. Sidan fungerar även som en träffpunkt där du kan dela erfarenheter med andra.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt eller telefon. För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående som du misstänker vara i riskzonen.